ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Vitajte u Scherza

Autor: Martin Pener <martin.pener@prave-spektrum.sk> 12.7.2005

Radi by sme vás zoznámili s Bratislavským komunitným združením pátra Scherza (BKZ-PSCH).

Meno tohoto kňaza nebolo vybrané z dôvodu, že by sme boli spolkom cirkevným. Zakladatelmi a členmi BKZ-PSCH sú okrem bývalých členov niekdajšieho bratislavského klubu Občiansko-demokratickej mládeže i niektorí bratislavskí členovia Kresťansko-demokratickej mládeže Slovenska, ale aj ďalšie priaznené osoby. Už z toho sa dá vydedukovať, že združenie sa otvorene hlási k pravicovej orientácii, čo však v žiadnom prípade neznamená že by nemalo záujem o dobré vzťahy, či odmietalo spoluprácu so subjektmi bez rovnakej politickej klasifikácie.

Povedzme najprv ktože to bol Páter Schertz: celým menom Karol Scherz de Vasoja, až do svojej smrti v r.1888 (napriek úctyhodnému veku 81 rokov smrti predčasnej v dôsledku úrazu) farár v Zuckermandli. Názov tejto dnes už neexistujúcej mestskej štvrte čosi hovorí iba málu Bratislavčanom. Išlo o mestskú časť situovanú v zbúranom Podhradí, nazývanu tiež Tereziánske mesto, Theresienstadt.

Páter Schertz, významný prešporský filantrop tu pôsobil od r.1855. Po smrti sa dočkal pamätnej tabule na kostole Najsvätejšej Trojice. Mimochodom, pod týmto menom si často mylne predstavujeme kostol na Hurbanovom námestí. Kostol v Zuckermandli naštastie nepodľahol osud „asanácie“, na rozdiel od detského domova pátra Scherza de Vasojam, „asanovaný“ v r.1970.

Páter Schertz v našom ponímaní zastupuje mnoho významných a dnes nezmyselne zabudnutých osobností nášho mesta. BKZ-PSCH prechováva hlbokú úctu k histórii a historickému odkazu Bratislavy resp. niekdajšieho slobodného kráľovského mesta Prešpork. Sídla vzniknutého na križovatke národov slovenského, rakúskeho, maďarského, významne obohacovaného kultúrnym prínosom taktiež Čechov a židovskej komunity.

Ambíciou BKZ-PSCH je byť združením lokál-patriotickým, aktívnym v sledovaní, hodnotení a zlepšovaní života v Bratislave, nech už ide o život spoločenský, kultúrny, osvetu a vzdelávanie, históriu, urbanistiku, komunálnu politiku, ekológiu, dopravu či bezpečnosť v meste. BKZ-PSCH je zároveň zainteresované na budúcom vývoji nášho mesta.

Nástroje akými už v dohľadnej dobe bude BKZ-PSCH napĺňať svoje poslanie sú publikačná činnosť, diskusné stretnutia, či iné akcie (propagačné, charitatívne apod.). Centrom týchto aktivít bude kaviareň Schertz na Justičnej ulici. Tešíme sa, že sa s vami budeme môcť stretávať na našich podujatiach, pričom o programe a aktivitách vás bude pravidelne informovať naša webstránka.

Dodávame, že sme otvorení aj vašim nápadom, námetom a postrehom. Do skorého videnia!


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2005-2006 Bratislavské komunitné združenie pátra Scherza
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.