ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Ciele a aktivity združenia

Autor: Michal Novota 18.7.2005

Ciele združenia:

  1. podpora vzdelávania a organizovania občanov na komunálnej úrovni,
  2. zachovávanie historických tradícií, kultúrnych a prírodných hodnôt,
  3. šírenie myšlienok kresťanskej humanity,
  4. rozvíjanie dobrovoľnej participácie občanov na komunitných projektoch,
  5. rozvoj sociálnych služieb,
  6. ochrana životného prostredia

Činnosť združenia:

  1. organizovanie diskusných stretnutí, konferencií, prednášok, tréningov a informačných kampaní zameraných na realizovanie cieľov združenia,
  2. organizovanie svojpomocných dobročinných iniciatív smerujúcich k posilneniu dobrovoľnej solidarity občanov,
  3. vydávanie osvetových a vzdelávacích publikácií,
  4. spolupráca s občianskymi združeniami, nadáciami a fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú podobné ciele a činnosť.


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2005-2006 Bratislavské komunitné združenie pátra Scherza
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.