Páter Scherz

Karol Scherz de Vasoja sa narodil 17. januára 1807 a zomrel 19. septembra  1888 v Bratislave. Bol synom Filipa Scherza, zakladateľa a predsedu Katolíckeho dobročinného spolku. Ako mladého kňaza ho môžeme vidieť s rodičmi a so súrodencami na obraze rodiny obchodníka Scherza, ktorý je inštalovaný v Galérii mesta Bratislavy v Pállfyho paláci.

Karol Scherz bol od roku 1855 farárom na Zuckermandli (alebo Theresienstadt, dnes zbúraná časť Podhradia). Bol známy svojou dobročinnosťou a ľudomilnosťou. Pri požiaroch a povodniach zachránil vyše 50 ľudí. Dňa 18. septembra 1888 utrpel úraz a na druhý deň zraneniu podľahol. K 20. výročiu smrti Karola Scherza mu vdační obyvatelia Bratislavy v roku 1908 venovali pamätnú tabuľu na Kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú odhalil vtedajší zástupca mešťanostu Kumlík. Dnes je umiestnená na stene rovnobežnej s dunajským nábrežím. Podľa pátra Scherza bol pomenovaný detský domov (fakticky slúžil aj ako chudobinec pre  núdznych) na Vydrici v bývalom šľachtickom paláci baróna Brauneckera (bývalý reťazový dom zbúraný v roku 1970).

Osoba Karola Scherza je symbolickým stelesnením všetkých cností, ku ktorým sa hlási Bratislavské komunitné združenie: dobrovoľnosti, filantropie, odvahy a zbožnosti. Združenie si kladie za česť niesť meno tejto vzácnej, ale žiaľ takmer zabudnutej postavy dejín nášho mesta a chce mu prinavrátiť patričnú úctu obyvateľov metropoly aj v 21. storočí.